مرور برچسب

رژیم غذایی خیار

چگونه رژیم غذایی خیار بگیریم؟ | فواید + برنامه غذایی هفتگی

رژیم غذایی خیار رژیم غذایی نسبتا ساده و بر اساس خوردن چند غذا است. از آنجا که شما غذاهای متنوعی را با این رژیم غذا نخواهید خورد، به اندازه کافی مواد مغذی لازم دریافت نخواهید کرد و به همین علت این رژیم غذایی نباید بیش از دو هفته اعمال شود.…