مرور برچسب

رژیم غذایی در دوران بارداری

سوء تغذیه در نوزادان

سوء تغذیه در نوزادان در دنیای امروز کودکان بسیاری از سوء تغذیه و پیامدهای ناشی از آن رنج می‌برند که یکی از عوامل آن ناآگاهی والدین در خصوص تغذیه کافی آنها می‌باشد. به گفته مجله دانشنامه رشد، نوزادان مادرانی که برنامه غذایی آنها براساس…