مرور برچسب

رژیم غذایی سونوما

رژیم غذایی سونوما | فواید + برنامه غذایی هفتگی

رژیم غذایی سونوما توسط  دکتر Connie Guttersen ایجاد شده و بر اساس تغذیه ای است که در میان ساکنان منطقه در کالیفرنیا (منطقه ای به نام سونوما) ارائه شده است . تغذیه آنها بر اساس غذاهایی است که از غذاهای مدیترانه و مقدار زیادی میوه تهیه می…