مرور برچسب

رژیم غذایی غربی

چربی موجود در رژیم غذایی غربی و گسترش سرطان پروستات

چگونه چربی موجود در رژیم غذایی غربی، باعث گسترش سرطان پروستات می شود تحقیقات جدید نشان می دهد چربی موجود در رژیم غربی، همراه با عوامل ژنتیکی، می تواند تومورهای سرطان پروستات را به وجود آورد. تحقیقات اخیر شامل مجموعه ای از مقالات منتشر…

آیا یک رژیم غربی به طور دائمی سیستم ایمنی بدن را تغییر می دهد؟

آیا یک رژیم غربی به طور دائمی سیستم ایمنی بدن را تغییر می دهد؟ بر طبق تحقیقات جدیدی که توسط دانشگاه بون در آلمان انجام شده و در مجله Cell منتشر شده، پاسخ سیستم ایمنی بدن به رژیم غربی شبیه به نحوه واکنش آن بر عفونت باکتری های خطرناک می…