مرور برچسب

رژیم غذایی میکروبیومی

میکروبیوم چیست؟ بررسی رژیم غذایی میکروبیومی

با رژیم غذایی میکروبیومی آشنایی دارید؟ حفظ یک میکروبیوم قوی برای سلامتی ایمنی، هورمونی و متابولیسم ضروری است، بنابراین درک اینکه چگونه آن را بهبود دهیم، بسیار مهم است. میکروبیوم چیست؟ یک میکروبیوم ، جامعه متفاوتی از باکتری ها، ویروس…