مرور برچسب

رژیم غذایی نرم

رژیم غذایی نرم چیست؟

رژیم غذایی نرم شامل مواد غذایی است که به راحتی جویده و بلعیده میشوند و نیز حذف مواد غذایی با بافت سخت است. با برنامه ریزی دقیق، هنوز هم ممکن است یک رژیم غذایی خوشمزه و متعادل از انواع غذاهای نرم داشته باشید. رژیم غذایی مکانیکی نرم نام…