مرور برچسب

رژیم غذایی و افزایش اوره خون

علائم بالا بودن اوره در خون چیست؟

سلول ها (از جمله سلول های انسانی) دارای ساختارهایی به نام DNA هستند که در هسته سلول قرار دارند. این سلول DNA در اثر عمل سیستم ایمنی بدن از بین می رود و به اجزای تشکیل دهنده آن یعنی اسید آمینه تجزیه شده و تبدیل به اوره در خون می شوند.…