مرور برچسب

رژیم غذایی و چربی دور شکم

باکتری‌ ها باعث افزایش چربی‌ اطراف شکم هستند نه ژن‌ ها یا رژیم غذایی

چربی اطراف شکم - به خوبی می‌ دانیم که ریز اندامگان همزیستِ روده، نقش مهمی را در ساماندهی سلامتی و به خصوص ذخایر چربی ایفا می‌ کنند. اما فرآیندهایی که ساختار چربی معین شده توسط عوامل ژنتیکی و محیطی نظیر رژیم غذایی را تحت تأثیر قرار می‌…