مرور برچسب

رژیم غذایی ژاپنی

رژیم غذایی ژاپنی چیست؟ فواید و قوانین + برنامه غذایی

رژیم غذایی ژاپنی بر اساس غذاهای کلاسیک ژاپنی است. اگر فقط لحظه ای فکر کنید، متوجه خواهید شد که شما به ندرت یک مرد ژاپنی چاق می بینید. این به این دلیل است که ژاپن شاید در کل دنیا دارای کمترین تعداد افراد چاق است. مردم ژاپن نگرش کاملا…