مرور برچسب

رژیم غذایی کم چرب و سرطان سینه

سرطان پستان : یک رژیم کم چربی ممکن است میزان بقای فرد به زندگی را بهبود بخشد

سرطان پستان: تحقیقات جدید در حال حاضر نشان می دهد که مصرف کمتر چربی در رژیم غذایی پس از تشخیص سرطان سینه، ممکن است به میزان قابل توجهی میزان بقای فرد را بهبود بخشد. برآوردها نشان می دهد که در ایالات متحده،  از هر 8 زن ، 1 نفر ، مبتلا  به…