مرور برچسب

رژیم غذایی AIP

رژیم پروتئین خود ایمنی یا AIP چیست؟

رژیم پروتئین خود ایمنی یا AIP چیست؟ رژیم پروتئین خود ایمنی یا AIP برای کمک به کاهش التهاب در بدن و برای کاهش علائم اختلالات خودایمنی طراحی شده است. اما چطور می توانید این رژیم را اجرا کنید؟ یبیماری اتوایمیون، شرایطی است که سیستم ایمنی…