مرور برچسب

رژیم غذایی zero belly

۱۴ راه برای کاهش وزن در دو هفته

14 راه برای کاهش وزن در دو هفته نوشته دکتر دیوید زینک زنکو بعد از عمل به این رژیم غذایی، بیش از 500 نفر توانستند درطی دو هفته 16پوند و تقریبا 3 سایز از دور کمرشان کاهش دهند. راز این رژیم غذایی تأثیری است که مواد غذایی بر روی خاموش…