مرور برچسب

رژیم ماهی تن

رژیم غذایی ماهی تن چیست؟ میزان کاهش وزن و برنامه رژیم غذایی

ماهی تن از خانواده ماهی های خال خالی است که در آب شور زندگی می کند. ماهی تن انواع مختلفی دارد که عبایتند از ماهی دم زرد، ماهی باله سیاه و ماهی باله آبی که شایع ترین آن در آمریکا، ماهی تن باله آبی می باشد. قبل از ارائه برنامه رژیم غذایی…