مرور برچسب

رژیم وگان

رژیم وگان ، یک انتخاب سالم برای دوره سالمندی

هر روزه تعداد بیشتری از آمریکایی ها به شیوه های زندگی گیاهی و بر پایه رژیم وگان روی می آورند (به منظور کسب مزایای سلامت یک رژیم غذایی مغذی و همچنین مبارزه با شیوع چاقی درکشور. و این روند در تمامی آمار های جمعیت شناسی اجتماعی-اقتصادی رو به…