مرور برچسب

رژیم پروتئین اتو ایمنی

رژیم پروتئین خود ایمنی یا AIP چیست؟

رژیم پروتئین خود ایمنی یا AIP چیست؟ رژیم پروتئین خود ایمنی یا AIP برای کمک به کاهش التهاب در بدن و برای کاهش علائم اختلالات خودایمنی طراحی شده است. اما چطور می توانید این رژیم را اجرا کنید؟ یبیماری اتوایمیون، شرایطی است که سیستم ایمنی…