مرور برچسب

رکورد بارش برف

حقایقی بسیار جالب در مورد برف که احتمالاً نمی‌دانید

تعداد ریشه هایی که در زبان های اسکیموها برای کلمه برف استفاده می شود، معادل با تعداد به کار رفته در زبان انگلیسی است. اما ساختار آن ها به گونه ایست که می توان ریشه ها را برای تشکیل یک کلمه تغییر داد.