مرور برچسب

عمر طولانی

می توان با یک رژیم غذایی مناسب و کاهش مصرف گوشت قرمز از یک سوم مرگ های زودرس جلوگیری کرد

می توان با یک رژیم غذایی مناسب از یک سوم مرگ های زودرس جلوگیری کرد طبق محاسبات جدید دانشمندان علوم پزشکی هاروارد، اگر همه ما به رژیم گیاهخواری روی آوریم، می توان از یک سوم مرگ های زود هنگام جلوگیری کرد. در حالی که ما از بسیاری از مزایای…