مرور برچسب

عملکرد ایمنی ضد تومور در کبد

میکروبیوم روده می تواند عملکرد ایمنی ضد تومور در کبد را کنترل کند

دانشمندان ارتباط بین باکتری های روده و پاسخ های ایمنی ضد باکتری در کبد را پیدا کرده اند. تحقیقات آنها، که 25 مه منتشر شد، توسط محققان مرکز تحقیقات سرطان (CCR) در موسسه ملی سرطان (NCI) انجام گردید. این تحقیقات نشان داد که باکتری هایی که در…