مرور برچسب

عملکرد ریه

رنگدانه های گیاهی ممکن است عملکرد ریه را در سنین پیری حفظ کنند

تحقیقات جدید نشان می دهد که فلاونوئیدها - که ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در گیاهان، مانند میوه ها و سبزیجات  هستند - می توانند روند کاهش سرعت عملکرد ریه را که با افزایش سن ارتباط دارد، کاهش دهند. عملکرد ریه و میوه و سبزیجات…