مرور برچسب

عوارض آلرژی به هویج

آلرژی به هویج : بررسی علائم، عوارض تا تشخیص و درمان

آلرژی به هویج - هر فرد تقریبا می تواند به هر غذایی حساسیت داشته باشد. در حالی که هویج مغذی و حاوی بتا کاروتن است، این سبزیجات ریشه نیز می توانند واکنش های آلرژیک خطرناک ایجاد کنند.  آلرژی به هویج می تواند یک عنصر سندرم آلرژی دهانی باشد…