مرور برچسب

عوارض آموکسی سیلین

نحوه مصرف آموکسی سیلین ( Amoxicillin ) + عوارض و تداخلات دارویی

آموکسی سیلین ( Amoxicillin ) یک دارو از گروه آنتی بیوتیک های پنی سیلین است. آموکسی سیلین با کشتن باکتری ها عمل می کند و از این رو برای درمان عفونت استفاده می شود. آموکسی سیلین ( Amoxicillin ) در درمان عفونت های زیر استفاده می شود:…

نحوه مصرف آموکسی سیلین ( Alphamox ) + عوارض و تداخلات دارویی

آموکسی سیلین ( Alphamox ) دارویی است که به عنوان یک ماده فعال شامل یک آنتی بیوتیک از گروه پنی سیلین به نام آموکسی سیلین است. برای درمان تعدادی از عفونتها از جمله موارد زیر استفاده می شود: عفونت دستگاه تنفسی فوقانی سینوزیت…