مرور برچسب

عوارض اتاکور

داروی اتاکور ( Atacor ) + عوارض و تداخلات دارویی

اتاکور، دارویی است که حاوی یک ماده فعال به نام آتورواستاتین می باشد. این دارو متعلق به گروهی از داروهای مهارکننده HMG-CoA ردوکتاز است که به عنوان استاتین شناخته می شود. این دارو با مسدود کردن آنزیمی به نام HMG CoA ردوکتاز  باعث کاهش…