مرور برچسب

عوارض افسردگی آتیپیک

افسردگی آتیپیک یا افسردگی دیسفوریک و راه های درمان آن

افسردگی آتیپیک یا افسردگی دیسفوریک و راه های درمان آن با افسردگی آتیپیک آشنایی دارید؟ آیا می دانید علائم این افسردگی چیست؟ یکی از شاخه های افسردگی حاد و شدید به نام افسردگی آتیپیک شناخته شده است که دارای علائمی با ویژگی های مخصوصی می…