مرور برچسب

عوارض اینترفرون

اینترفرون و عوارض جانبی که می تواند از آن حاصل شود؟

اینترفرون پروتئینی است که توسط سلول های بدن منتشر می شود، زمانی که تحت حمله ویروس یا مهاجمی دیگر قرار می گیرند. هنگامی که اینترفرون آزاد می شود، یک سری واکنش در سلول های مجاور ایجاد می کند تا به آنها در برابر عفونت ها کمک کند. بنابراین…