مرور برچسب

عوارض داروهای ضد افسردگی

افزایش استفاده از داروهای ضد افسردگی می تواند موجب افزایش خطر چاقی شود

مطالعات نشان می دهند که افزایش استفاده از داروهای ضد افسردگی می تواند موجب افزایش خطر چاقی شود یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که به مدت طولانی از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند، 21 درصد بیشتر دچار اضافه وزن می شوند و این امر سبب…