مرور برچسب

عوارض سایتیزین

سایتیزین ( Cytisine ) چگونه اعتیاد را درمان می کند؟

سایتیزین (Cytisine) دارویی است که متعلق به گروه داروهای مورد استفاده برای درمان اعتیاد به نیکوتین (اعتیاد به مواد مخدر) است. این دارو اثر بسیار شبیه نیکوتین دارد، اما از سموم نیکوتین بسیار کمتر سمی و بسیار امن است و از این رو یکی از بهترین…