مرور برچسب

عوارض سفالکسین

سفالکسین ( Cephalexin ) چگونه باعث درمان عفونت می شود؟

سفالکسین (Cephalexin) دارویی از گروه آنتی بیوتیک های سفالوسپورین است. سفالکسین با کشتن باکتری ها عمل می کند و از این رو برای درمان عفونت استفاده می شود. سفالکسین برای درمان عفونت های زیر استفاده می شود: عفونت های دستگاه تنفسی مانند:…