مرور برچسب

عوارض سیتارابین

سیتارابین ( Cytarabine ) و درمان انواع سرطان

سیتارابین (Cytarabine) دارویی است که متعلق به گروه داروهای ضد سرطان آنتیبولیت است که آنتاگونیست های پیریمیدین نیز نامیده می شوند و برای درمان انواع مختلف سرطان استفاده می شود. در بدن، سیتارابین به سیتارآبین -5-تری فسفات تبدیل می شود که DNA…