مرور برچسب

عوارض سیپرالکس

سیپرالکس ( Cipralex ) چیست؟ بررسی عوارض و نحوه مصرف

سیپرالکس (Cipralex) دارویی است که حاوی یک ماده فعال به نام اسکلیتوپرام می باشد. این دارو متعلق به گروهی از داروهای شناخته شده به عنوان بازدارنده های انتخابی بازدارنده سروتونین (SSRIs) است. این دارو برای درمان افسردگی، ترس اجتماعی، اضطراب و…