مرور برچسب

عوارض سیپروفلاکسین

سیپروفلاکسین ( Ciprofloxacin ) چیست و چگونه عفونت را درمان می کند؟

سیپروفلاکسین (Ciprofloxacin) دارویی از گروه آنتی بیوتیک های فلوروکینولون است. این دارو باکتری هایی را که باعث عفونت می شوند، می کشد و از این رو برای درمان عفونت های زیر استفاده می شود: