مرور برچسب

عوارض مکمل ملاتونین

مصرف بیش از حد مکمل ملاتونین

مصرف بیش از حد مکمل ملاتونین ملاتونین یک مکمل معروف است که بسیاری از مردم برای بهتر خوابیدن در طول شب استفاده می کنند. اثربخشی ملاتونین از فردی به فرد دیگر متفاوت است که می تواند به مصرف بیش از حد تصادفی منجر شود. در این مقاله که توسط…