مرور برچسب

عوارض نیفلات

نحوه مصرف نیفلات ( Nifelat ) + عوارض و تداخلات دارویی

نیفلات ( Nifelat ) دارویی است که حاوی نیفدایپین به عنوان ماده فعال است. این ماده متعلق به گروهی از داروهایی است که به عنوان مسدود کننده های کانال های کلسیم شناخته می شوند. این دارو رگ های خونی را ریلکس میکند و میتواند در درمان پکتوریس…