مرور برچسب

عوارض کاوینتون

نحوه مصرف کاوینتون ( Cavinton ) + بررسی عوارض و تداخلات دارویی

کاوینتون (Cavinton) داروهایی است که حاوی ماده فعال وینپوکتین هستند. این دارو متعلق به نوتوپیک (گروهی از داروهایی است که حافظه و توابع شناختی را بهبود می بخشد)و  با بهبود جریان خون در مغز کار می کند بنابراین حافظه را بهبود می بخشد. همچنین…