مرور برچسب

عوارض کرستور

کرستور ( Crestor ): نحوه استفاده | دوز دارویی | اثرات جانبی

کرستور (Crestor) همچنین به عنوان "سوپر استاتین" شناخته شده است و یک دارو از گروه مهارکننده های HMG CoA ردوکتاز می باشد.  کرستور یک مهار کننده رقابتی انتخابی این آنزیم است و محل اصلی آن کبد (مهم ترین ارگان متابولیسم کلسترول) است.