مرور برچسب

عوارض Nifuroxazide

نحوه مصرف نیفوروکسازید (Nifuroxazide )

نیفوروکسازید متعلق به گروه داروهای ضد عفونی روده است. این دارو به عنوان یک داروی بدون تجویز برای درمان اسهال حاد در صورت وجود باکتری معرفی شده است. مطالعات نشان داده اند که این دارو تعداد دفعات دفع مدفوع را تنها پس از دو روز درمان کاهش می…