مرور برچسب

عوارض Nivolumab

نیولاماب ( Nivolumab ) دارویی برای درمان تومور یا سرطان

نیولاماب  (Nivolumab )  یک یون یا مولکول مرگ برنامه ریزی شده1  به اختصار (PD-L1)، نوعی مسدود کننده آنتی بادی منوکلونال است که برای درمان تومورهای زیر استفاده می شود: سرطان ریه های غیر سلولی متاستاتیک کارسینوما یا سرطان سلولی…