مرور برچسب

عوامل خطر اوتیسم

پیش بینی اوتیسم : اهمیت فوق العاده ژن های والدین

اگرچه یک ژن خطرساز اصلی می­تواند یک فرد را مستعد بیماری اوتیسم یا یکی دیگر از اختلالات مرتبط با سیستم عصبی کند، اما کل مجموعه تغییرات، بهDNA  که تصمیم به توسعه یا عدم توسعه بیماری می گیرد، بر میگردد.