مرور برچسب

عوامل خطر سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ و بررسی عوامل خطر و انواع آن

در اغلب موارد روشن نیست که علت سرطان روده بزرگ چیست. پزشکان می دانند که سرطان روده بزرگ هنگامی رخ می دهد که سلول های سالم در روده بزرگ خطراتی را در طرح ژنتیکی  DNA خود ایجاد می کنند. سلول های سالم رشد می کنند و به صورت منظم تقسیم می…