مرور برچسب

عوامل خطر کلوئید

کلوئید چیست و چگونه آن را درمان کنیم؟

کلوئید می تواند به عنوان "زخمی  که مشخص نیست چه زمانی باید متوقف شود"  در نظر گرفته شود. یک کلوئید، گاهی اوقات به عنوان یک زخم کلوئیدی شناخته می شود، یک زخم دشوار است که به طور ناگهانی بر روی بقیه پوست گسترش یابد. معمولا دارای یک سطح صاف و…