مرور برچسب

عوامل روانی و اجتماعی در ایجاد بیماری

افزایش حمله قلبی در اثر استرس های مالی

افزایش حمله قلبی در اثر استرس های مالی تحقیقات جدید که در هجدهمین کنگره سالانه انجمن قلب آفریقای جنوبی ارائه شده است، نشان می دهد که استرس مالی ممکن است خطر ابتلا به حمله قلبی را 13 برابر افزایش دهد و فشار شغلی، تقریبا تا 6…