مرور برچسب

عوامل موثر بر شدت فعالیت ورزشی

نحوه محاسبه میزان کالری مصرفی در طول فعالیت های مختلف ورزشی

نحوه محاسبه میزان کالری مصرفی در طول فعالیت های مختلف ورزشی اگر شما در حال تلاش هستید که وزن خود را کاهش دهید و کالری بیشتری بسوزانید، حتما می دانید که باید میزان کالری مصرفی خود را افزایش دهید. برای انجام این کار، شما باید نحوه محاسبه…