مرور برچسب

عوامل موثر بر فشار مثانه

چه عواملی موجب فشار مثانه می شود؟

هر فردی معمولا چندین بار در طول روز، نیاز به ادرار کردن را احساس می کند. فشار بر مثانه، این احساس را در فرد ایجاد می کند و پس از ادرار این فشار روی مثانه ناپدید میشود.  با این حال، برخی افراد این فشار را دائما تجربه می کنند و ممکن است…