مرور برچسب

غده تیروئید کم کار

اختلالات غده تیروئید بر زن ها بیشتر از مردها اثر می گذارد

به دلیل اینکه غده تیروئید بخش ناپیدایی از بدن است، اگر به درستی کار نکند، می تواند نقش زیان باری داشته باشد. درحال حاضر حدود 20 میلیون امریکایی دارای مشکل غده تیروئید هستند. با اینکه افراد در تمام سنین و نژادها می تواند دچار این مشکل شوند…