مرور برچسب

غذاهای مضر برای آنتی بیوتیک

در صورت مصرف آنتی بیوتیک چه مواد غذایی را میتوان خورد؟

آنتی بیوتیک ها نوعی دارو هستند که بر علیه باکتری ها به مبارزه می پردازند و باعث کشتن یا متوقف کردن تکثیر آنها می شوند. مصرف آنتی بیوتیک ها اغلب با عوارض جانبی دستگاه گوارش همراه است. این عوارض عبارتند از: