مرور برچسب

غذاهای مفید حین مصرف آنتی بیوتیک

تغذیه مناسب در طول درمان با آنتی بیوتیک و بعد از آن

یک فرد،در بدن خود میلیون ها میلیون باکتری و میکروارگانیسم هایی دارد که در روده اش زندگی میکنند.انجمن پزشکی این موجودات زنده را، مجموعا، به عنوان میکروارگانیسم هایی میشناسد که در محیطی خاص از بدن رشد می کنند. آنتی بیوتیک ها با باکتری ها به…