مرور برچسب

غذا برای جلوگیری از بزرگ شدن پروستات

غذاهای مناسب برای پیشگیری و کنترل پروستات بزرگ شده

غده پروستات یک غده کوچک و گردو شکلی است که در پشت مثانه در مردان قرار دارد. در طول فعالیت جنسی، غده پروستات به تولید اسپرم، مایع غنی از مواد مغذی کمک می کند که اسپرم را در طول انزال حمل کند. همانطور که بعضی از مردان مسن تر می شوند، غده…