مرور برچسب

فسیل جانداران

فسیل متعلق به بزرگ ترین جاندار کره زمین با قدمت ۲۰۵ میلیون سال در سامرست کشف شد

فسیل متعلق به بزرگ ترین جاندار کره زمین با قدمت 205 میلیون سال در سامرست کشف شد استخوان فک متعلق به یک خزنده غول پیکر در زیر آب های اقیانوس پیدا شده و چنین تصور می شود که به یکی از بزرگ ترین حیوانات شناخته شده در جهان تعلق دارد. این فسیل…