مرور برچسب

فسیل شناسی

کشف یک پستاندار باستانی نشان می دهد تقسیمات ابر قاره ای بسیار دیر تر از آن چه در گذشته تصور می شده…

کشف یک پستاندار باستانی نشان می دهد تقسیمات ابر قاره ای بسیار دیرتر از آن چه در گذشته تصور می شده رخ داده اند قاره های جهان : کشف غیرمنتظره جمجمه فسیلی در یوتا می تواند به تغییر تاریخ سیاره ما کمک کند. قاره های زمین در شکلی که امروزه آن…

فسیل متعلق به بزرگ ترین جاندار کره زمین با قدمت ۲۰۵ میلیون سال در سامرست کشف شد

فسیل متعلق به بزرگ ترین جاندار کره زمین با قدمت 205 میلیون سال در سامرست کشف شد استخوان فک متعلق به یک خزنده غول پیکر در زیر آب های اقیانوس پیدا شده و چنین تصور می شود که به یکی از بزرگ ترین حیوانات شناخته شده در جهان تعلق دارد. این فسیل…