مرور برچسب

فسیل

کشف یک پستاندار باستانی نشان می دهد تقسیمات ابر قاره ای بسیار دیر تر از آن چه در گذشته تصور می شده…

کشف یک پستاندار باستانی نشان می دهد تقسیمات ابر قاره ای بسیار دیرتر از آن چه در گذشته تصور می شده رخ داده اند قاره های جهان : کشف غیرمنتظره جمجمه فسیلی در یوتا می تواند به تغییر تاریخ سیاره ما کمک کند. قاره های زمین در شکلی که امروزه آن…

فسیل های ما قبل تاریخ نشان می دهند که پرندگان اولیه دارای یک ردیف دندان کامل بودند

فسیل های ما قبل تاریخ نشان می دهند که پرندگان اولیه دارای یک ردیف دندان کامل بودند دانشمندان به تازگی فسیل جمجمه یک پرنده دندان دار را کشف کرده اند که به اعتقاد آن ها نشان دهنده دوره ی اساسی از تاریخ تبدیل دایناسورها به مرغان دریایی سواحل…

دست بریده شده این فسیل ایتالیایی با یک سلاح جایگزین شده بود

دست بریده شده این فسیل ایتالیایی با یک سلاح جایگزین شده بود باستان شناسان معمای جذابی را در فسیل باقیمانده از یک مرد ایتالیایی قرون وسطایی پیدا نمودند. به نظر می رسد که این مرد چاقویی را به جای دست قطع شده اش به بازویش وصل کرده بود. اسکلت…