مرور برچسب

فشار روی کلیه ها

علل بیماری هیدرونفروز یا فشار روی کلیه ها چیست؟

هیدرونفروز یک بیماری است که باعث فشار روی کلیه ها می شود و می تواند منجر به آسیب کلیه ها شود. اغلب چیزی در داخل یا خارج از دستگاه ادراری که جریان خروج ادرار را از کلیه ها متوقف می کند باعث هیدرونفروز می شود.